Vonal perspektíva

A perspektívában szerkesztett ábráknál a szemből látás, rálátás, az alulról látás szempontjából három féle változatot különböztetünk meg.  A nézőpont magassága határozza meg az elkészült kép jellegét, igy normál-,  madár-, és békaperspektívát különböztetünk meg.

 Távlat: évszázadokon át a festészet egyik központi problémája, a térbeli tárgyak síkban való megjelenítésének ábrázoló geometriai törvényszerűségeket figyelembe vevő módja.

8.12 ábra

8.15 ábraMadárperspektíva 

8.13 ábra

Három iránypontos perspektíva